Děkuji všem, kteří se podíleli na tvorbě mých webových stránek, ať už jakýmkoliv způsobem – děkuji za vaši práci a inspiraci.

Tvoření s tím správným člověkem, je krásná věc. Společné úsilí, společná vize, společná radost a někdy i společné nesouhlasy, které se vždy obrátí ve společný souhlas.…tohle všechno je obsaženo v mých nových webových stránkách, které vznikly i pro vás, proto věřím, že oceníte přehlednost a jednoduchost. Přečíst příspěvek